FORDI FRIVILLIGT ARBEJDE ER NØDVENDIGT.
FORDI FRIVILLIGT ARBEJDE ER NØDVENDIGT.

I Danmark hører man ofte om, at det er svært at få frivillige med i diverse foreninger og organisati­onerne.
 

Om folk har for travlt, eller de blot mener, at de allerede har vist et personligt engagement via skattebilletten, skal være usagt.

I Rusland er det anderledes. Her er der også et enormt behov for frivillige hænder, men her betales der ikke via skattebilletten til mange af de funk­tioner, der for os danskere er en helt naturlig del, af det vi kalder velfærdssamfundet. Enten bliver funktionerne ikke varetaget, eller også tager frivillige sig af arbejdet.  Det gamle ordsprog om, ”at den lader sit ansvar ligge – tror vist at han har det ikke”, lever i bedste velgående i Rusland, og specielt når det gælder de offentlige myndigheder.

Esbjerg Ungdomsskole havde derfor sagt ja tak til at gå med i en ungdomsudveksling, fra den 5. – 12. maj 2007, der skulle sætte fokus på det frivillige arbejde i lokalsamfundet. Ungdomsudveklingen foregik ca. 675 km øst for Moskva, i byen Cheboksary i den autonome Republik Chauvasien.

Det var første gang, at Cheboksary var involveret i en ungdomsudveksling, hvilket var kommet i stand efter en studietur i sommeren 2006, arrangeret af SALTO EECA, der fokuserede på ungdomsarbejde i byerne langs floden Volga. Udover de lokale arrangører, deltog gamle samarbejdspartnere fra Social committee fra Palovsky Posad 60 km fra Moskva) og fra Warwickshire Association of Youth Clubs i England.

Efter en veloverstået tur på 12 timer med nattoget fra Moskva til Cheboksary, blev vi modtaget på banegården af folk i deres nationale dragter, der bød os velkomne og ønskede os et sundt helbred og et langt liv.

På det forberedende besøg havde vi besøgt flere steder, blandt andet et sanatorium uden for byen, men da det var under renovering, og de ikke kunne love os, at det var færdigt til vores udveksling, valgte vi i stedet at indkvartere os på et hotel i udkanten af byen. Der var fordele og ulemper ved denne løsning. Fordelen var at vi var tæt på alt ting, og ikke skulle bruge en masse penge på trans­port, ulempen var at der var andre gæster på hotellet, der følte sig generet af de unge, når de var klar til 3. halvleg om aftenen, der ofte foregik på gangen! Samtidig havde vi været nød til at lave en af­tale med den lokale skole om at låne nogle lokaler, samtidig med at der var undervisning på skolen. Dette var ikke optimalt. Et sanatorium eller lign, hvor det hele er samlet, vil være at foretrække for fremtiden.

Det skal nævnes, at vi bevidst valgte, at deltagerne kunne bo på værelse med nogle fra samme nationalitet, for at de havde en helle i det interkulturelle miljø, men samtidig havde vi fordelt værelser­ne, så ingen boede ved siden af nogle fra deres egen nationalitet. Var dette træk genialt – nej nærmere naivt, da det meste alligevel foregik på gangen, og at folk naturligt altid søger hen mod dem, som de mener at have mest tilfælles med.

I forbindelse med det forberedende besøg havde vi besøgt forskellige institutioner, skoler, hospita­ler, børnehjem, ungdomsfængsel mv., for på forhånd at finde frem til nogle steder, hvor vi kunne lave lokale projek­ter. Vi kunne selvfølgelig have ladet det være op til deltagerne selv at definere, hvad de ville lave, men vi havde på forhånd fået nogle ønsker fra vores værter i Cheboksary, om bestemte indsats om­råder, hvilket naturligt nok krævede en vis koordinering.

De første par dage på udvekslingen gik med alt ”det traditionelle” – men måske alligevel noget af det vigtigste, at få deltagerne til at lære hinanden at kende, at blive trygge ved hinanden. Det gik hurtigt op for os, at deltagerne fra Cheboksary havde visse problemer i disse socialiserings proces­ser. For det første, var de ikke så habile til engelsk, som vi havde fået indtrykket af fra deres leder, og for det andet havde de 3 øvrige grupper et forspring på 12 timer fra nattoget, hvor de allerede havde fået skabt en fælles forståelsesramme for det at være sammen.

Efter et par dage med samarbejdsøvelser og lege, blev vi på 3. dagen mere konkrete. Vi havde fra det forberedende besøg valgt 4 indsatsområder ud, som der kunne arbejdes med i de lokale projekter, og dem fik deltagerne nu mulighed for at stifte bekendtskab med, så de vidste, hvilke muligheder der var. Vi besøgte et børnehjem, et ungdomsfængsel, en skole og blev introduceret til den stigende miljøforurening omkring Volgas breder og skovarealer. Det var ikke spildvand fra de store fabrikker, der her var fokus på, men mere på almindelig folks hensynsløshed.

Efter at have fået opdelt deltagerne efter en, synes vi selv, snedig fordelingsnøgle, blev de næste par dage brugt til at introducere deltagerne til en projektmodel, hvor de kom fra ideudvikling til konkretisering. I dette arbejde var det meget tydeligt, at både englænderne og deltagerne fra Pavlovsky Posad havde deltaget på tidligere ungdomsudvekslinger, og de danske deltagere havde mange kompetencer med fra skolesystemet. Vi havde samtidig delt de 4 grupper op i 8, for at der ikke blev for mange i hver gruppe, og der var således 2 grupper på hvert projektområde, til at generer endnu flere ideer.    

Udpluk fra de enkelte projekter:

Kampagne mod forurening af floden Volga:

Gruppen udarbejdede en brochurer og planlagde en underskriftindsamling, som den lokale gruppe fra Cheboksary kunne arbejde med efterfølgende. Derudover tog man ud til et populært udfluftmål, og begyndte at rydde skoven og strandene for affald. Man havde snedigt nok fået kontakt med et lokalt TV-hold, så der kunne sættes yderligere fokus på problematikken.  

En dag på børnehjemmet:

Først blev det til lidt havearbejde ude foran børnehjemmet, hvor der skule samles nedfaldne blade. Derefter blev gruppen delt i 2. En lavede teater med børnene, og en gruppe gik sammen med teenagerne, og satte fokus på mode og kultur, og senere var de i køkkenet for at lave en kage. Det hele kulminerede med en lille fest, hvor børnene spille teater for de unge, der til gengæld havde pyntet op og bød på kage og saftevand.

En dag i ungdomsfængsel:

Drenge der på en eller anden måde har fået en skæv start på tilværelsen var anbragt på dette sted, der dog mest af alt minde om en skole, og det var også sådan at fængselsinspektøren selv så det.

Der blev leget en hel del denne dag, og så skule de unge selvfølgelig lære at sige nogle ord på de forskellige sprog, og lære noget om de enkelte lande. Dagen blev sluttet af med en fodboldkamp, og fælles spisning i kantinen.

En dag på skolen:

Denne gruppe havde også fokuseret på, at lære de unge noget om de enkelte lande, og da de havde engelsk undervisning, lavede de en tal leg på engelsk, og fik også lært nogle ord på dansk. Der blev sunget nationalsange, og børnene lærte en sang på engelsk, og gruppen lærte til gengæld en russisk dans af børnene. Gruppen bemærkede, at børnene var meget disciplinerede, og rejste sig op hver gang de talte. I løbet af dagen fandt gruppen ud af, at skolen manglede en bus, og da vi havde et par musikere blandt deltagerne, arrangerede de lynhurtigt en indsamlingskampagne foran det lokale supermarked.

Det generelle indtryk og udbytte af udvekslingen:

Ideen med at de unge skulle indgå i et frivilligt stykke arbejde, var rigtig god. Både fordi deltagerne kom til at arbejde sammen på tværs af nationalitet og kulturer, de fik afprøvet en projektmodel i praksis, og via de fleste projekter fik de indblik i en del af den russiske virkelighed i skolerne, bør­nehjem mv.

Begge de russiske grupper har efterfølgende arbejdet videre med enkelte projekter. Gruppen fra Cheboksary har sat fokus på miljø, og gruppen fra Pavlovsky Posad udenfor Moskva, kommer nu fast på et børnehjem en gang om måneden. Den engelske gruppe arbejder i forvejen sammen, hvor den danske derimod er spredt ud på mange forskellige projekter og foreninger.

Når vi som ungdomsskole involverer os i ungdomsudvekslinger, er det først og fremmest for at de unge kan opleve kulturmødet med andre unge, forhåbentligt få gjort op med nogle fordomme, og få sat sit eget liv i perspektiv.

Men nu betyder en ungdomsudveksling ikke nødvendigvis den store revolution på alle fronter, hvilket nogle af tilbagemeldinger fra de danske deltagere vidner om:

Russerne (specielt dem fra Cheboksary) smiler sjældent, men er meget venlige - Der var meget beskidt, slidt gråt, trist - Maden var ikke specielt god, alt for meget olie i - Klamme lokummer - Skod veje - Ingen striber på vejene og ved fodgængeroverfeltet - Tydeligt at det er storbyen (Moskva), der får de fleste penge - Svært at få postkort (måske er de ikke vant til turister) - Der ikke så mange reklamer i bybilledet - Butikkerne gør ikke meget ud af facaden - Der er ikke meget service i butikkerne - Vareudbuddet er ikke så stort. Fx et par sko i et bestemt skonummer - Der er tiggere på gaden - Deres tøjstil ligner noget fra sidst 80’erne først i 90erne - De virkede som om, at de gik mere op i hvordan de så ud, end om det var behageligt at gå med - De russiske piger taler om at blive gift og blive en god husmor. Ligestilling virker til at være en by i Rusland! - De russiske piger taler ikke om sex, og drikker næsten ikke – modsat de russiske drenge - Vi er mere strukturerede, når vi arbejder - Togturen var fantastisk.

Det var tydeligt, at ungdomsudvekslingen havde efterladt et stort indtryk hos deltagerne. Projekterne havde også gjort et stort indtryk. Mødet med de russiske børn og unge, havde efterladt et stort indtryk hos mange, og de havde fået øjnene op for, hvor godt vi har det i Danmark.

Flere af deltagerne gav udtryk for, at de meget gerne ville af sted igen, da de havde fået mod på at møde nye ukendte kulturer.

Flemming Jørgensen

Esbjerg UngdomsskoleSenest opdateret 17.06.2015 14:23 af TK