Gå til sideindhold

Studiemiljø

I Flex10 fokuseres der på faglighed og tryghed i små klasser på maks. 15. personer, så vi har tid til fokus på den enkelte elev. I klasserne er der dobbeltlærerfunktion.

Vi tilbyder en 10. klasse, hvor der satses på både faglige og personlig opkvalificering. Der er mulighed for at komme i individuelt tilrettelagt praktikforløb.

I løbet af skoleåret tager vi på mange ture ud af huset.

 

Der tilbydes undervisning i dansk, matematik og engelsk, med mulighed for at afslutte med FP9 eller FP10 i pågældende fag. Desuden tilbydes:

  • Undervisning på mindre hold
  • Kontaktlærerordning og tæt samarbejde med hjemmet
  • En række af forskellige emnefag og valgfag
  • En veksling mellem teori og praktisk undervisning
  • Brobygning samt individuelle praktikker
  • Virksomhedsbesøg
  • Forskellige ture ud af huset

I tæt samarbejde med forældrene ydes en ekstra indsats i forhold til at forhindre misbrug af alkohol og euforiserende stoffer, i forhold til de elever, hvor dette skønnes relevant.

På Esbjerg Ungdomsskole arbejder vi ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til vores elever. Vi vægter den gode relation højt, og vores mål er altid at sikre den størst mulige progression i elevernes trivsel og læring. Vi har fokus på uddannelsesparathed, både på det personlige, sociale og faglige plan, ligesom vi arbejder målrettet på en god overgang til ungdomsuddannelserne.

Vi er bl.a. inspireret af metoderne fra det socialpædagogiske system KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik), både når det gælder vores konkrete arbejde med eleverne og vores arbejde i vores professionelle læringsfællesskaber.Senest opdateret 10.01.2020 08:32 af ukendt

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden