Flex10 - 10. Klasse
 
 
10. klasse med praktik

Flex10 - 10. klasse

Ungdomsskolen tilbyder et 10. klasses forløb, hvor vi satser på både faglig og personlig opkvalificering. For de elever, der har brug for det, vil der være mulighed for at forme dette skoleår i en mere praktisk orienteret retning, bl.a. gennem praktikker mv.  

Vi tilbyder et lille trygt miljø, hvor alle kender hinanden, og der er tæt opfølgning gennem hele forløbet. Undervisningen finder sted på mindre hold, og der vil blive lagt vægt på, at den enkelte elev får mulighed for at afprøve sig selv.

Målgruppen er unge, der ikke er parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse, og typisk vil, hvis de kommer i gang, forlade uddannelsen igen hurtigt uden andet mål. Det vil typisk være:

  • Unge der har brug for tættere opfølgning fagligt / personligt, end man har mulighed for at yde i folkeskolen
  • Unge som er uafklarede eller umotiverede omkring egne muligheder i forhold til job/uddannelse
  • Unge der mangler de nødvendige faglige kundskaber, f.eks. på grund af et uregelmæssigt skoleforløb
  • Unge, der ikke kan opfylde de boglige krav som uddannelsesstederne stiller, og derfor opgiver, hvis de kommer i gang
  • Unge der mangler de nødvendige sociale kompetencer for at kunne begå sig i en uddannelse
  • Unge med sociale og/eller personlige problemer, og som har brug for nærhed, tryghed og omsorg i et større omfang end der kan tilbydes i et almindeligt 10. klasseforløb.

Optagelse: Kontakt din skoles UU-vejleder eller Ungdomsskolen 

Thomas Madsen – konst. afdelingsleder

 

 Senest opdateret 10.07.2019 10:22 af SH