Gå til sideindhold

”Håb ER en strategi!”

 

Esbjerg Ungdomsskoles vision

Vi vil gøre en positiv forskel for unge mennesker og dermed være en del af deres aktive tilvalg.

Gennem anerkendende og alternative veje vil vi være en faglig kompetent medspiller i skabelsen af det gode ungeliv. Vi vil bidrage til, at unge mennesker får udvidet deres horisont- såvel fagligt som menneskeligt- og give dem håb, optimisme og mod med i rygsækken på deres videre færd i livet, som aktive medskabere af deres egen fremtid.

 

Esbjerg Ungdomsskoles Kerneopgave – Vores mission

På Esbjerg Ungdomsskole er vores kerneopgave at forløse den enkeltes potentiale ved at bidrage til unges blomstring – deres udvikling, læring og dannelse, både fagligt, personligt og socialt. 

Vi ønsker gennem små og store succesoplevelser, fællesskab og samarbejde at styrke de unges livsduelighed og bidrage til et positivt selvbillede, så de bliver aktive borgere i et demokratisk samfund.

 

Vi ved, at vi er lykkedes, når…

 

Vi hører eleverne sige:

Jeg oplever fagprofessionelle, der er rummelige, omsorgsfulde, nærværende og autentiske. De har positive forventninger til mig og formår at skabe trygge rammer, spændende og anderledes undervisning og aktiviteter, der giver mulighed for fordybelse, personlig og faglig udvikling. Jeg oplever at blive inkluderet og få nye venner.

 

Vi hører forældrene sige:

På Esbjerg Ungdomsskole mødes mit barn af kompetente, fordomsfrie og engagerede fagprofessionelle, der, med en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, formår at skabe rammer, som udvikler og ruster mit barn til ungdomslivet- både fagligt og socialt. Som forælder oplever jeg et godt samarbejde omkring mit barn baseret på dialog, tillid og tryghed.

 

Vi hører politikerne sige:

Esbjerg Ungdomsskole er uundværlig, fordi den gør en forskel for en stor del af kommunens unge og deres forældre. Den favner bredt og formår, med en visionær og kompetent ledelse og fagligt dygtige og ansvarlige fagprofessionelle at skabe en skole, der med fokus på det hele menneske, bygger bro til uddannelse og det gode liv.

 

 Senest opdateret 03.11.2022 09:17 af MOLA

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden