Gå til sideindhold

Sejlads

Er I medarbejdere i Børn- & Kultur, Esbjerg Kommune og planlægger sejladsaktiviteter, er der hjælp at hente på denne hjemmeside.

 

Sejladsregler og minimumskrav for mindre fartøjer i Esbjerg Kommune:

 

Som følge af de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen (2012) har Børn & Kultur i Esbjerg Kommune faslagt rammerne for sejlads, dvs. sejlads med børn, unge og voksne på skoler, institutioner, opholdssteder og naturskoler m.v.

Søfartsstyrelsens sejladsregler og Esbjerg Kommunes minimumskrav omfatter al sejlads med mindre fartøjer som kano og kajak.

Der er 5 hovedkrav, der skal opfyldes for at man kan sejle med børn og unge i Esbjerg Kommune

 

Søfartsstyrelsens krav:

 

1. Passageransvarsforsikring

2. Udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

3. Et 8-timers førstehjælpskursus

Mere om Søfartsstyrelsens nye regler for skoler og institutioner mv. sejlads og aktivitet til søs.

 

Og minimumskravene fra Børn & Kultur, Esbjerg Kommune

 

4. Endags sikkerhedskursus

5. Sejlads i særligt beskyttede farvande

Mere om minimumskrav til udarbejdelse af sikkerhedsinstruks for sejlads i Esbjerg Kommune.

 

 Senest opdateret 01.09.2020 08:36 af ukendt

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden