Esbjerg Ungdomsskoles værdier

 

I Esbjerg Ungdomsskole lægger vi vægt på 5 værdier:

1. Møde de unge med anerkendelse og udfordringer

     -udvikle unges selvværd og potentiale

2. Bringe unges færdigheder og kompetencer i top

     - menneskeligt, demokratisk og fagligt

3. Opleve fællesskab og kreative miljøer

     -tryghed, trivsel og dynamik, både for unge og medarbejdere

4. Der er kort fra idé til handling

     - parathed til omstilling og til at skabe nyt

5. Samarbejde og at lære

     - bedste praksis sætter dagsordenen


Esbjerg Ungdomsskole er en undervisningsvirksomhed i konstant udvikling, med fokus på unges demokratiske, sociale og faglige dannelse. Ungdomsskolen fungerer via tydelige og dygtige medarbejdere, en åben og værdibaseret ledelse, og gode rammer og materialer.Senest opdateret 05.11.2019 09:34 af HESP

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden