Gå til sideindhold

Studiemiljø

På Esbjerg Ungdomsskole arbejder vi ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til vores elever.

 

Vi vægter den gode relation højt, og vores mål er altid at sikre den størst mulige progression i elevernes trivsel og læring.

 

Vi har fokus på uddannelsesparathed, både på det personlige, sociale og faglige plan, ligesom vi arbejder målrettet på en god overgang til ungdomsuddannelserne.

 

Vi er bl.a. inspireret af metoderne fra det socialpædagogiske system KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik), både når det gælder vores konkrete arbejde med eleverne og vores arbejde i vores professionelle læringsfællesskaber.

 

Vi arbejder på, at eleverne udvikler sig personligt og socialt, så de bliver i stand til og finder modet til at være sammen med andre mennesker på en hensigtsmæssig måde.

 

At eleverne udvikler sig fagligt med henblik på at aflægge folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og evt. engelsk.

 

Heltidsundervisningen svarer til folkeskolens undervisning i dansk, matematik og evt. engelsk, og kan afsluttes med FP9 i de pågældende fag. Men undervisningen er naturligvis tilrettelagt på en anden måde end i folkeskolen:

  • Undervisningen foregår på små hold, hvor der tages udgangspunkt i elevens faglige niveau
  • Der veksles meget mellem teoretisk og praktisk undervisning
  • Kontaktlærerordning – udvidet skole/hjem-samarbejde
  • Udvidet kontakt til relevante fagpersoner
  • Fokus på praktik, brobygning m.m.
  • Der indgår mange ”ud-af-huset-aktiviteter” i undervisningen
  • Skabe tillid og tryghed i relationer, både til elever og personale, bl.a. gennem ro og genkendelighed
  • Differentiere i forhold til elevernes læring omkring personlige udfordringer
  • Målrettet arbejde med elevernes gensidige respekt, tolerance og forståelse for hinanden

Der testes løbende for brug af euforiserende stoffer, da skolen ikke er et behandlingstilbud og ikke harmonerer med misbrug af rusmidler.Senest opdateret 10.01.2020 07:17 af ukendt

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden