Gå til sideindhold

Optagelse

Visitation til Novrupskolen.

 

 

Der afholdes et møde med deltagelse af den faste visitationsgruppe, som består af en psykolog fra Pædagogisk enhed, en fagkoordinator fra Familierådgivningen samt afdelingslederen fra Novrupskolen.

 

Visitationstidspunkter: Op til en sommerferie forlader elever der er nået ud over den skolepligtige alder Novrupskolen. Der kan dog gives dispensation hvis visitationsgruppen skønner at det kan have en gavnlig effekt at en elev skal blive længere på skolen. Ellers er der ny visitation i slutningen af skoleåret. Der kan dog lægges en visitation ind på andre tidspunkter hvis en elev forlader Novrupskolen i løbet af skoleåret.

Novrupskolens leder kalder partnerne ind til visitation!

 

Endvidere bliver andre relevante videns personer for den måske kommende elev (sagsbehandler den tilknyttede psykolog fra Pædagogisk enhed, støttepersoner, pædagoger, lærere etc.) inviteret med.

 

På mødet fremlægger sagsbehandleren, den tilknyttede psykolog eller andre personer med professionel tilknytning fakta viden om den unge, hvorefter visitationsudvalget tager stilling til om eleven skal starte på skolen.

 

Hvis eleven visiteres til Novrupskolen, bliver der mulighed for et for besøg, hvor elev og forældre vises rundt på skolen og hvor procedurer og regler præciseres. Forældre skal her tage stilling om de vil tage i mod tilbuddet!Senest opdateret 16.12.2019 10:39 af ukendt

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden