Gå til sideindhold

Et 8-timers førstehjælpskursus

Hvis du foretager aktiviteter med sejlads, stiller Børn og Kultur Esbjerg Kommune, krav om et 8-timers 1. hjælpskursus. Husk at der skal ske en opfølgning af 1. hjælpskurset hver 3. år.

 

I Børn og Kultur udbyder vi et 8-timers 1. hjælpskusus for ansatte, der foretager aktiviteter med sejlads.

Søfartsstyrelsen kræver kun, at det er den ansvarlige for sejladsen, der har været på et 8-timers 1. hjælpskursus.

 

Men da kanosejlads med grupper i vandløb i praksis forløber med stor afstand mellem forreste og bagerste kano, kræver Børn & Kultur Esbjerg Kommune, at alle medarbejdere, der foretager aktiviteter med sejlads, har et 8-timers førstehjælpskursus.

 


Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport:

 

http://førstehjælpsråd.dk/wp-content/uploads/2017/12/FU_Foerstehjaelp_ombord_mindre_fartoejer_og_soesport_april_2017_1-5.pdf

 

Læs evt.

 

bekendtgørelsen om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster

 

 

Har du brug for et førstehjælps-kursus...

Du kan kontakte Morten List Christensen på mobil : 27241128, eller på mail: mlc@esbjergkommune.dk. Morten er SSP-konsulent ved Esbjerg Kommune.

Uddrag af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse...

Kapitel 3, §6, stk 3, punkt 3): Hvis der ikke er krav om skibsmedicinkiste om bord i det pågældende fartøj, skal føreren have gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk Førstehjælps råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livredende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved sygdom.Senest opdateret 14.05.2020 08:10 af ukendt

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden