Gå til sideindhold

Brug af IT

I en moderne og tidssvarende undervisning er inddragelse og anvendelse af it en nødvendighed. Derfor vil vi på Studie 10 opfordre dig som elev til at medbringe din egen PC/tablet til brug i undervisningen. Hvis du medbringer din egen PC/tablet mv., tilbyder vi på Studie 10:

  • Trådløs internetadgang og dermed adgang til de webbaserede programmer og tjenester, som skolen abonnerer på. 

  • Adgang til et personligt drev på det lukkede undervisningsnet. 

For at få adgang til internettet og det personlige drev skal du logge på med dit uni-login. Når du er på nettet via skolens forbindelse, foretages der af sikkerhedsmæssige hensyn en registrering af din adfærd via dit uni-login, der er at sammenligne med et personnummer. Det betyder, at du drages til ansvar for al aktivitet på nettet, som foregår via dit uni-login - også selv om dette måtte ske uden din vidende, fx hvis du har glemt at logge af. Der er desuden adgang til det personlige drev fra din private internetadgang derhjemme via dit uni-login.

 

Af praktiske og juridiske hensyn er din brug af internetadgang og egen computer/tablet mv. på skolen omfattet af en række forbehold:

  • Esbjerg Kommune og dermed Studie 10 er ikke ansvarlig for din eventuelle misbrug - herunder for ulovligt installerede programmer. Bliver vi opmærksomme på misbrug har Esbjerg Kommune pligt til at iværksætte de fornødne foranstaltninger. 

  • Adgangen til dit personlige drev og undervisningsnet, samt brugen af software gælder kun for brug, der relaterer sig direkte til undervisningen.

  • Der må ikke foretages deling af ulovlige filer. Desuden skal de filer, der anvendes være lovlige at bruge ifølge loven om ophavsret.

  • Al misbrug er på eget ansvar og alle hermed forbundne udgifter for Studie 10 og Esbjerg Kommune, vil Studie 10 og Esbjerg Kommune søge dækket ved dig og dine forældre. 

  • Der ydes ikke teknisk support af hverken skolen eller kommunen for at få din medbragte bærbare computer/tablet til at virke. 

  • Private bærbare computere/tablets mv. medbringes på eget ansvar. Skolen påtager sig derfor ikke ansvar for de medbragte bærbare computere/tablets mv. og kommunen har ikke en særlig forsikring, der dækker eleverne. Du bør derfor sikre dig, at der er tegnet en privat forsikring, som dækker skader og tyveri. Senest opdateret 05.11.2019 06:59 af ukendt

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden