Gå til sideindhold

Udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Sikkerhedsinstruks og Esbjerg Kommunes minimumskrav til udarbejdelse af sikkerhedsinstruks.

Som følge af Søfartsstyrelsens sejladsregler skal der udfyldes en sikkerhedsinstruks. Vær opmærksom på at al sejlads i mindre fartøjer med børn, unge og voksne fra skoler, institutioner, væresteder og naturskoler m.m. er erhvervsmæssig sejlads.

♦ Det er den enkelte institution/skole, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen

♦ Børn & Kultur, Esbjerg Kommune har udarbejdet minimumskrav til sikkerhedsinstruksen

 


Sådan gør du:

1. Vær bekendt med retningslinjerne for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks på Søfartsstyrelsens hjemmeside

2. Vær bekendt med Esbjerg Kommunes minimumskrav til udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

3. Indhent information om det farvand I skal sejle i og indhent information om aktuelle vejrforhold

4. Udarbejd sikkerhedsinstruksen og udskriv den til eget eget brug

5. Forelæg sikkerhedsinstruksen for din nærmeste leder

6. Medbring en deltagerliste. En kopi af deltager listen skal forefindes let tilgængelig på land under sejladsen (se punkt 10 i sikkerhedsinstruksen)

7. Informer deltagere og passagerere om sikkerhedsinstruksens punkter inden afgang (se punkt 11 i sikkerhedsinstruksen)

 

På Søfartstyrelsens hjemmeside begrundes sikkerhedsinstruksen med...

For at sejle sikkert, skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab," Alle skal tage et ansvar og bruge deres sunde fornuft. 

 

Fremover skal alle, der arrangerer og står for sikkerheden i forbindelse med erhvervsmæssig passagersejlads, udarbejde en sikkerhedsplan. 

 

Denne plan kalder vi for en sikkerhedsinstruks. Instruksen skal hjælpe arrangøren med at oversætte "godt sømandsskab" til gode, sikre løsninger for en sejlads eller aktivitet.

 

Samtidig skal sikkerhedsinstruksen give deltagere og passagerer overblik over, hvordan arrangøren arbejder med sikkerheden. Instruksen skal altid være tilgængelig for deltagere og passagerere.

 

Sikkerhedsinstruksen skal forklare, hvad du som arrangør og ansvarlig for sikkerheden har gjort for at gøre sejladsen eller aktiviteten til søs sikker.Senest opdateret 25.04.2024 09:47 af MOLA

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden