P-Klassen
 
 
p klassen

10. kl. prøveforberedende enkeltfag (ikke skolepligtige elever)

Målgruppe:

Prøveforberedende undervisning for unge over den skolepligtige alder, under 18 år, som: 

 • er fagligt motiverede for skolegang
 • ønsker at tage en 10. klasseprøve eller enkelte fag på FP10 niveau eller FP9-niveau
 • ønsker at forberede sig til en ungdomsuddannelse
 • har et ønske om at udvikle sig og komme videre i et uddannelsesforløb
 • ikke vurderes at kunne klare sig socialt i det almene 10. klassetilbud

Formål:

 • At tilbyde prøveforberedende undervisning til unge over den skolepligtige alder på enkeltfagsniveau eller som en samlet 10. klasse
 • Den unge får mulighed for at tage 10. klasseprøven i dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi eller at forbedre folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi
 • At styrke de unges faglige, personlige og sociale kompetencer, så de rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse og klare sig videre på arbejdsmarkedet

Indhold:

 • Prøveforberedende enkeltfag - FP10 - i dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi eller - FP9 -  i dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi
 • Udover de prøveforberedende fag, tilbydes der valgfag, brobygning, den obligatoriske selvvalgte opgave og mulighed for praktik
 • Et trygt undervisningsmiljø

Optagelse:

 • Nyt hold starter op ved skoleårets start i august. Tilmelding til P-klassen sker efter aftale med en UU-vejleder. Der er mulighed for løbende optag, så længe der er plads på holdet
 • Alle elever kommer til en personlig samtale inden optagelse for at sikre, at det er det rigtige tilbud for eleven
 • For yderligere oplysning ring til konst. afdelingsleder Thomas Madsen tlf. 7616 2221


Senest opdateret 20.03.2019 12:03 af SH