Ungdomsskolens vision for 2016.
Vision for Esbjerg Ungdomsskole I 2016 er: Ungdomsskolen kendt for at være en proaktiv og central medspiller i forhold til den lokale ungeindsats.
 

Efterfølgende er der en uddybelse af visionens begreber. Citat (wiktionary) Proaktiv er et begreb, der udtrykker en persons eller organisations ageren. At være proaktiv er udtryk for, at en person eller organisation selv tager et initiativ, i modsætning til at være reaktiv, der er udtryk for, at en person eller organisation alene reagerer, hvis udefrakommende omstændigheder nødvendiggør dette. Ordet proaktiv betyder, at ungdomsskolen på egen hånd vil sætte processer i gang, som i mødekommer lokale behov. Ungdomsskolen står for, at være den som inviterer til samarbejde med eksterne enheder, som tilsammen skal skabe forbyggende indsatser for udsatte børn og unge.  

Ordet central i visionen indikere, at Ungdomsskolen har en væsentlig rolle og giver udgangspunkt for et eksistensgrundlag.

Ordet medspiller vil bevirke, at vi er fælles om noget. I modsætning til modspiller, hvor der er tale om en kamp eller modstander. Ordet medspiller skaber et fokus, uden for organisationens egen rammer. Samarbejdspartnere får et billede af, at ungdomsskolen er imødekommende overfor samarbejdsprojekter.   Visionen giver ledelsesrum

Ordene proaktiv og medspiller, giver god mening i forhold til strategiske interessefællesskaber, det vil sige at Ungdomsskolen kommer til at stå stærkere i forhold til at løse opgaver i den lokale unge indsats. Dette skyldes, at vi på baggrund af vores netværk af samarbejdspartner har tilgang den ekspertise og indsigt i lokale tendenser, som er nødvendig for at kunne løse fremtidige udfordringer. Visionen indikerer, at vi i udarbejdelsen af en strategi skal tænke organisationen som helhed og interessenter med, i forhold til det samfund, vi befinder os i. Det betyder, at vi, ledelsesmæssigt, skal forholde os til flere dimensioner i det fremtidige arbejde og invitere mange aktører med i processen.Senest opdateret 17.06.2015 15:06 af TK