Gå til sideindhold

Esbjerg Brandkadetter

I 2019 startede Unge i Beredskabet op i Esbjerg, i samarbejde med Sydvestjysk Brandvæsen, SSP Forebyggelse & Vejledning, Ungdomsskolen , Esbjerg kommune og Medvind i Østerbyen, og har et tæt samarbejde med Fanø kommune.

 

Uddannelsen foregår som udgangspunkt hos Sydvestjysk Brandvæsen på Vibevej 18 i Esbjerg. Enkelte dage vil undervisningen foregå andre steder.

 

Der er undervisning cirka en gang om ugen i 3 timer og i nogle få weekender. Der gennemføres minimum 2 nye hold om året med 14 unge fra primært 8. klasse på hvert hold samt vedligeholdelse af allerede uddannet brandkadetter.

 

Grunduddannelsen varer 12 uger plus en weekend med overnatning og spændende aktiviteter. Herefter deltager de unge i et praktikforløb, hvor de blandt andet skal repeterer, lære nyt og ikke mindst deltage i opvisninger på skoler.

 

Instruktørerne er en blanding mellem frivillige, deltidsbrandmænd og fastansatte. Der vil også komme folk udefra, og vi vil tage på virksomhedsbesøg hos politiet, beredskabsstyrelsen, det præhospitale, kystredningstjenesten på Esbjerg havn og meget mere.

 

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

 

Formål:

  • Igennem brandkadetkorpset at styrke brandkadetternes faglige, sociale og personlige kompetencer.
  • Igennem brandkadetkorpset at give brandkadetterne en meningsfuld tilgang til uddannelse, job og voksenlivet generelt.
  • At brandkadetterne tilegner sig kendskab til beredskaber.
  • Igennem brandkadetkorpset at skabe en god ramme om og grobund for et konstruktivt og inkluderende fællesskab mellem deltagende brandkadetter og instruktører/beredskabet.
  • At øge brandkadetternes selvtillid og selvstændighed.
  • At give brandkadetterne oplevelser samt succesoplevelser
  • Undervisningen tager udgangspunkt i vejledende uddannelsesplaner og uddannelsesmateriale fra Unge i Beredskabet med lokale tilretninger afhængig af lokale ressourcer og muligheder.

Grunduddannelsen for brandkadetter gennemføres i en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, scenarietræning med sparring, supervision og feedback samt praksisnære opgaver og øvelser.

Ønsker du yderligere information kan du kontakte Morten List Christensen tlf. 27241128 eller mail: 

mlc@esbjergkommune.dk

 

 Senest opdateret 10.10.2022 12:33 af MOLA

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden