Fag og timetal
 

  

I 10. klasse er du selv med til at sammensætte dit skema. Du skal i gennemsnit have timer, der svarer til 28 lektioner om ugen. De 18 lektioner er obligatoriske, resten vælger du mellem vores tilbuds- og valgfag.

 

Obligatoriske fag:
  
Dansk  
Matematik  
Engelsk  
Kontaktlærertime  
Fællestime  
 
Tilbudsfag:
 
Tysk                        
Fysik/kemi  
 
Valgfag:
Idræt
Idræt med bold
Psykologi
Samfundsfag
Kreativt værksted
Klar dig selv
Innovation
International forståelse
Målrettet læseundervisning
Lektiehjælp
Ekstra dansk, matematik og engelsk

 

Valgfagenes lektionstal kan variere, men vil typisk være 2-3 lektioner. Oprettelsen af linjer og valgfag på de forskellige matrikler afhænger af elevtal, elevønsker og holdstørrelser.

 

 
Valgfag
Fag og timetal

Idræt

 

Idræt er faget for dig, der kan lide oplevelser og personlig udvikling gennem sportslige og sociale aktiviteter. Faget tager udgangspunkt i traditionel skoleidræt, men indholdet planlægges i samarbejde med dig, så der er mulighed for elevvalgte og elevstyrede aktiviteter. 

Idræt med bold

Idræt med bold er for dig, der trives med alle former for boldspil. Her kommer pulsen i vejret, mens sveden pibler frem på panden.

 

 
Psykologi

Har du lyst til at blive bedre til at forstå dig selv og andre, så er psykologi måske faget for dig. Vi beskæftiger os bl.a. med den psykiske udvikling fra fødsel til død, hvorfor er vi forskellige, når det gælder intelligens, behov og følelser? Hvordan bliver vores personlighed påvirket af verden omkring os?"

 
Samfundsfag

Hvad vil det sige at være en del af det danske samfund? Hvordan fungerer samfundet politisk, økonomisk, socialt og uddannelsesmæssigt? Dette er nogle af spørgsmålene vi arbejder med i samfundsfag. Der arbejdes projekt- og emneorienteret med det, der rører sig i samfundet.

 
Klar dig selv

Her arbejder vi med de udfordringer, der er forbundet med at skulle klare dig selv, når du skal videre i uddannelsessystemet og fx flytte hjemmefra. Vi ser fx på sammenhængen mellem levevilkår, livsstil og sundhed. Faget byder på virksomhedsbesøg og besøg af gæstelærere.

Innovation

Her handler det i høj grad om kreativitet, idevirksomhed, samarbejde og om ikke at lade sig slå ud. Du får indsigt i, hvad det vil sige at starte og drive egen virksomhed. Du er med fra ide til mål, over produktion til færdigt produkt.

 

Kreativt værksted

Dette er faget for dig, der har lyst til at arbejde med kreative opgaver. Faget tager udgangspunkt i det niveau den enkelte elev er på, og du får mulighed for at arbejde selvstændigt med emner, der interesserer dig inden for fx billedkunst, design og sløjd.

International forståelse

Vi arbejder med projekter med internationalt indhold og bruger engelsk som kommunikationssprog i forhold til udvekslingen. Målet er en udvekslingstur med en italiensk klasse, der giver dig mulighed for at få varige venskaber på tværs af grænser. Udvekslingsturen er delvist elevfinansieret og indebærer også et genbesøg, hvor den italienske klasse opholder sig hos jer.

 
fag og timetal 2
Målrettet læseundervisning
 
Har du brug at arbejde grundlæggende med læsning, for at blive en bedre læser og blive mere sikker i de forskellige læsestrategier du skal anvende, når du arbejder med opgaver i de forskellige fag, så er målrettet læseundervisning måske faget for dig.
 
Lektiehjælp

Hvis du har lektiehjælp på dit skoleskema, betyder det, at du har tid der er målrettet til lektier, både når det handler om at lave afleveringer, større opgaver og dag-til-dag lektier.

Ekstra dansk, matematik og engelsk

Her er mulighed for en ekstra dosis dansk, matematik eller engelsk for dig, der gerne vil have styrket dine grundlæggende færdigheder inden for et af de tre fag.Senest opdateret 23.05.2016 13:38 af GRAN