Heltidsundervisning
De små hold
 
De små hold

Målgruppe:

Ungdomsskolens heltidsundervisning 8. og 9. klasse er et alternativ for unge, der af en eller anden grund har brug for et andet undervisningstilbud end folkeskolens. Lovgrundlag folkeskoleloven § 33,3

Formål:

  • At eleverne udvikler sig personligt og socialt, så de bliver i stand til at være sammen med andre mennesker på en hensigtsmæssig måde
  • At eleverne udvikler sig fagligt, så de kan bestå folkeskolens afgangsprøve

Indhold:

Heltidsundervisningen svarer til folkeskolens undervisning, og kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve (FSA) i dansk, engelsk og matematik.

Men undervisningen er naturligvis tilrettelagt på en anden måde end folkeskolens:

  • Undervisningen foregår på små hold
  • Der veksles meget mellem teoretisk og praktisk undervisning
  • Kontaktlærerordning - udvidet skole/hjem samarbejde
  • Meget fokus på udslusning / praktik, brobygning m.m.
  • Mange "ud af huset" aktiviteter indgår i undervisningen

Undervisningen finder sted i Grønlandsparken 300, 6715 Esbjerg N.

Optagelse:

Optagelse foregår gennem P&U og DUS som et visiteret tilbud, der er plads til i alt 25 elever. Elevens hjemskole henvender sig til egen psykolog PPR, som derefter sætter processen i gang.

Du kan læse mere om P&U her:

Kontaktperson: 

Afdelingsleder: Pia Tønnes Thomsen Telefon 24616145 Mail: pt@esbjergkommune.dkSenest opdateret 13.04.2018 13:20 af APR