Tjernobyl, tur / retur
I starten af august måned, var Esbjerg ungdomsskole endnu engang involveret i en international ungdomsudveksling.
 

10 unge fra Esbjerg, Ribe og Bramming, satte sammen med 2 ledere fra ungdomsskolen kursen mod Hviderusland, for at tilbringe 10 dage sammen med unge fra Hviderusland, Rusland, og Estland. Udgangspunktet for ungdomsudvekslingen var, hvordan unge kan være med til at sikre et bedre miljø. Hviderusland er et land der er præget voldsomt af den store atomkraftulykke i Tjernobyl tilbage i 1986, og i store områder af landet, er det forbudt at bosætte sig, pga. strålingsfare fra radioaktivt nedfald, der blev ført med vinden efter ulykken.

Det var dog noget mere jordnære spørgsmål som rent vand, affaldssortering, spar på varme og elektricitet, plant træer mv., der prægede debatterne og aktiviteterne de første dage af udvekslingen, der foregik på en kursusejendom ca. 90 km. udenfor hovedstaden Minsk. Her blev gruppen af unge kastet ud i teambuilding øvelser og andre interkulturelle øvelser, der skulle være med til at nedbryde de kulturelle barriere, og opbygge et gensidigt tillidsforhold mellem deltagerne.

Selvom vi denne gang havde valgt miljø som omdrejningspunkt, bliver en ungdomsudveksling først og fremmest kendetegnet ved det interkulturelle møde. Deltagerne kommer igennem processer, der tvinger dem til at tænke over deres dagligdag, og mange oplever ofte helt nye sider af sig selv. Mødet mellem mennesker handler helt grundlæggende om, at bekæmpe fordomme og uvidenhed. Som en af deltagerne Christina Suurballe udtrykte det, ”jeg har fået viden og nogle erfaringer, som ingen bog nogensinde kunne lære mig”.

Debatterne om miljø udmøntede sig i, at deltagerne lavede nogle happenings i en nærliggende by, hvor de igennem såkaldte flash mobs, hvor en masse personer gør det samme på samme tid, skulle gøre folk i byen opmærksomme på specifikke emner, som ”ryd op efter dig selv”, ”rent vand” og ”frisk luft”. Deltagerne var alle iklædt en T-shirt med skriften ”Youth In Action” – aktive unge, der er det EU-program, der er med til at finansiere, at det er muligt at gennemføre  ungdomsudvekslinger. Deltagerne betaler selv kun 30% af rejseudgifterne, og alle øvrige udgifter er stort set dækket via EU programmet.

De sidste dage af ungdomsudveklingen kørte vi 700 km. gennem landet, for at besøge nogle af de områder i Hviderusland, der er lukket af, pga. strålingsfare fra atomkraftulykken. 5 forskellige myndigheder havde godkendt vores tilstedeværelse i området. ”Desværre” fik vi ikke lov til at komme helt ind i det forbudte område, hvor der i dag kun står tomme spøgelsesbyer tilbage, da hele byer er blevet rømmet af myndighederne. Temperaturen var mellem 42 og 45 grader, og myndigheder forbød derfor at vi færdedes i området, pga. fare for brand. Men 37 km. fra Tjernobyl fik vi alligevel fornemmelsen af, at den her ulykke, har besværliggjort livet for mange Hviderussere, og besøget på det lokale Tjernobyl museum gjorde et stort indtryk.

Endnu en ungdomsudveksling var overstået, og endnu engang kom 10 unge danskere hjem med mange indtryk, nye venner fra andre lande, og oplevelser der kan være svære at sætte ord på. Der er stadig meget, der kan gøres for miljøet, efter devisen ”tænk globalt – handl lokalt”.

Flemming Jørgensen

Esbjerg UngdomsskoleSenest opdateret 17.06.2015 15:01 af TK