Novrupskolen - Heltidsundervisning
 

Målgruppen:

Novrupskolen er et tilbud til unge i alderen 12 - 17 år med massive problemer - i forhold til adfærd – kontakt og trivsel, som betyder, at de unge har haft en mangelfuld skolegang. Adfærdsproblemer medfører, at ”almindelig undervisning” ikke umiddelbart kan finde sted.

Unge hvor en anbringelse uden for kommunen ellers kunne komme på tale.

Målet:

At give de unge mulighed for at udvikle de faglige, personlige og sociale kompetencer, som er nødvendige for at kunne indgå i det moderne samfund, med dets mange valg og muligheder på lige fod med andre.

  • At styrke elevernes selverkendelse og give dem succesoplevelser
  • At påvirke eleverne, så de får respekt for stedet, for hinanden og de voksne
  • At afspejle samfundet og dets almene sociale spilleregler
  • At tilrettelægge en forudsigelig og gennemskuelig dagligdag, så eleverne udfordres fagligt, personligt og socialt
  • At tage udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer/potentialer
  • At være anerkendende og fleksible

Indhold:

Novrupskolen er et alternativt undervisningstilbud til unge, som kan træde i stedet for undervisning i folkeskolen.

På Novrupskolen kombineres undervisning med specialpædagogisk indsats. Eleverne får et individuelt tilpasset undervisningsforløb – der er tilbud for relevante fritidsaktiviteter amt deltagelse i faste årlige aktiviteter og traditioner. Skolen har mulighed for at sende de unge i praktik/ fritidsarbejde, hvis det skønnes, at de er parate til det.

Hver elev er tilknyttet en fast kontaktperson.

Novrupskolen har en række samarbejdspartnere, herunder psykologer og familierådgivere. Derudover samarbejdes der med flere lokale erhvervsvirksomheder i forhold til praktikordningen.

Der er tæt opfølgning på den enkelte elev og dennes sociale situation. Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske aktiviteter

Optagelse:

Optagelse foregår gennem P&U og Novrupskolen som et visiteret tilbud, der er plads til i alt 12 elever

Kontaktperson: 
Afdelingsleder Pia Tønnes Thomsen
Telefon 24616145
Mail: pt@esbjergkommune.dk Senest opdateret 20.03.2019 12:00 af SH

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden